Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o vydání opatření obecné povahy

Obecní úřad Bojiště v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce Bojiště nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.

Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

V Bojišti dne : 6.6.2016

Podpis

Vyvěšeno: 6.6.2016

Sejmuto:

375886066_6_Priloha_1_k_OOP_CZ06Z_PZKO
375886066_1_Priloha_2_k_OOP_CZ06Z_namitky
375886066_2_Priloha_3_k_OOP_CZ06Z_pripominky
375886066_5_Priloha_4_Stanovisko_PZKO_CZ06Z_Jihovychod
375886066_3_Priloha_5_k_OOP_CZ06Z_oduvodneni_a_opatreni
375886066_7_OOP_PZKO_CZ06Z

Zodpovídá: Správce Webu