Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - usnesní č.6/2018

Usnesení č. 6/2018 ZO B o j i š t ě konané dne 22.8.2018


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, P. Vavřička, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová

Omluven: J. Peca, O. Holý

Ověřovatelé: M. Urbanová, M. Roček

Zapisovatel: M. SekotováZastupitelstvo schvaluje:


1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

4/ Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy kterým se dočasné omezuje užívání pitné vody


Zastupitelstvo bere na vědomí:


4/ Informace o uzavírce komunikace v průtahu obce Bojiště

5/ hospodaření s pitnou vodou

- přípravu akce ,, Sraz rodáků“

- zprávu finančního a kontrolního výboru

- dokladování ohledně dotace na akci -výstavba chodníků v obci Bojiště

- informace ohledně vyúčtování el. energie a nové zálohy na další období

- hospodaření obce a čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2018

- zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech

6/ problém s volným pobíháním psů v obci, zejména u hřbitova- nutno zajistit opatření
V Bojišti dne: 22.8.2018 starosta obce
Zodpovídá: Správce Webu