Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesesní č.7/2017

Usnesení č. 7/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 14.9.2017 v budově obecního úřadu od 19.30 hod

Přítomni: J. Cihlář, O Holý, M. Urbanová, P. Vavřička, M. Roček

Omluveni: K. Cudlínová

Ověřovatelé: J. Peca

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

4/ Výsledky výběrového řízení -vyhledávání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Bojiště

5/ Smlouvu o dílo -vyhledávání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Bojiště

6/ Předání I. etapy díla – výstavba chodníků a dohodnutou část fakturace

7/ Čerpání dotací z POV na opravu místních komunikací

8/ Rozpočtové změny

9/ Výstavbu místa pasivního odpočinku

Zastupitelstvo bere na vědomí:

7/ - Zprávu o zahájení prací na opravě místních komunikací

10/ - Informace z jednání k zahájení stavby – oprava silnice č. III/34742

- Vypracování nových jízdních řádů

- Nové letecké snímky obce od Firmy AMIDO

- Stav na bankovních účtech

- Připomínky a stížnosti občanů

V Bojišti dne: 14.9.2017 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu