Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 8. 6. 2011

Usnesení ZO Bojiště konaného 8.6.2011 v budově obecního úřadu

Přítomni: J.Cihlář, V. Švanda, M. Urbanová, M. Roček, O. Holý, S. Čech,

Omluveni : M. Kluch

Zapisovatel: M. Sekotová

Ověřovatelé: M. Urbanová , V. Švanda

Zastupitelstvo schvaluje:

- určení ověřovatelů a zapisovatele

- navržený program jednání

Ad 3/rozpočtové změny za měsíc 5/2011

Ad 4/ zadání změny č. 1 územního plánu

Ad 5/ předložený návrh pro vlajku a znak obce Bojiště

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Zprávu ze zasedání Mikroregionu Ledečsko

Zprávu o jednání se Zemkem Kožlí a.s. ohledně pozemku okolo hřbitova

Pověřuje: starostu obce dalším jednáním s Mgr. Janem Tejkalem ohledně znaku a vlajky obce

V Bojišti dne : 8.6.2011

Jan Cihlář – starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu