Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 31. 8. 2011

USNESENÍ

Ze zasedání zastupitelstva obce Bojiště , konaného dne 31.8.2011

V 19.30. hod Obecní úřad Bojiště

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
  2. Schválení navrženého programu
  3. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1 o místním poplatku za odstraňování kom.odpadů
  4. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2 o místních poplatcích
  5. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3 o stanovení systému shromažďování a odstraňování odpadů
  6. Obecně závaznou vyhlášku č.5 Požární řád obce
  7. Schvaluje sepsání souhlasného prohlášení pro účely záznamu vydržení části pozemku č.p.147 v k.ú. Bojiště

Bere na vědomí:

Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání ZO

Stav na bankovním účtu

Zájezd Zahrada Čech Litoměřice

Účast jednotky SDH na soutěž IZS v Lipnici nad Sázavou

Kontrola z HS Havl.Brod

Pověřuje starostu obce k vypracování žádosti na dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obce od kraje Vysočina .

Příprava článku do Ledečských novin.

V Bojišti dne 31..8.2011 Jan Cihlář – starosta obce
Zodpovídá: Správce Webu