Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 31. 3. 2011

Usnesení ze zasedání OZ obce Bojiště konaného dne 31.3.2011

Přítomní členové OZ: J. Cihlář, St. Čech, O. Holý, M. Kluch, M. Roček, V. Švanda ,

M. Urbanová

Zapisovatel : M . Sekotová

Ověřovatelé : M. Roček, O . Holý

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Navržený program jednání zastupitelstva

6/ Žádost o změnu v územního plánu

7/ Kupní smlouvu s VČP Net s r.o. na úplatný převod plynárenského zařízení

včetně všech součástí a příslušenství.

7/ Odkoupení pozemků v k.ú. Veliká

10/ Uvolnění člena zastupitelstva na funkci starosty p. Jana Cihláře

Bere na vědomí:

3/ Informace ze zasedání starostů ve Světlé n. S.

4/ Informace o digitalizaci map v k.ú Bojiště , Mstislavice , Veliká

8/ Zprávu o kontrole zaměřenou na hospodaření obce

9/ Schválené dotace z kraje Vysočina

12/ Opravu oplocení okolo sportovního hřiště , odizolování vodojemu,

Pověřuje: Starostu jednáním ohledně odkoupení pozemků v k.ú. Veliká .Zadání vypracování

geometrického plánu a kupní smlouvy.

V Bojišti dne : 31.3. 2011 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu