Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 3. 5. 2011

Usnesení ZO B o j i š t ě konané dne 3.5.2011 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář , St. Čech, O Holý, M. Kluch. M. Roček, V. Švanda, M. Urbanová

Ověřovatelé : M. Kluch, V. Švanda

Zapisovatel: M. Urbanová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/jednání dle navrženého programu

7/závěrečný účet obce s výhradou

8/rozpočtové změny za měsíc 4/2011

9/ návrh na vytvoření obecních symbolů – vlajka a znak

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Informace ze zasedání mikroregionu Ledečsko o bezpečnostní situaci v mikroregionu

Informace ze setkání starostů ve Světlé n.S konané dne 7.4.2011.

Informace ze školení krizového štábu

Průběh oprav komunikace ve Veliké a oplocení hřiště

Zastupitelstvo pověřuje :

Starostu vyřešit vlastnictví pozemků okolo lípy u hřbitova

Zajistit na žádost občanů návštěvu kominíka v obci

V Bojišti dne: 3.5.2011 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu