Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - usnesení ZO ze dne 28.5.2015

Usnesení č. 4/2015 ZO B o j i š t ě konané dne 28.5.2015 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, J. Peca, P. Vavřička

Ověřovatelé: M. Urbanová, K. Cudlínová

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Rozpočtové změny č. 2

5/ Přidělení obecního bytu č.2 v kulturním domě p. Lukáši Pechovi

8/ Opravu cesty ve Mstislavicích k Vacátkům (dům u Veletů) za finanční spoluúčasti majitele domu.

- Dodání repasovaných vodoměrů a jejich výměnu

- Podání žádosti o dotaci na kraj Vysočina

Zastupitelstvo bere na vědomí:

6/ Informace o dokumentaci k řešení mimořádných událostí a krizových situací

7/ Informace týkající se opravy místní komunikace Mstislavice - Kouty

8/ Různé

- Program dětský den

- Vyroba autobusové čekárny

- Pořízení laviček ke hřbitovu

- Zajištění projektu na výstavbu

V Bojišti dne: 28.5.2015 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu