Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 26. 1. 2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bojiště konaného dne 26.1.2011

Přítomni: J. Cihlář, St. Čech, O. Holý, M. Kluch, M. Roček, V.Švanda

Omluveni: M. Urbanová

Zapisovatel : M Sekotová

Ověřovatelé : M. Kluch, V. Švanda

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

3/ Dodatek smlouvy č.7 s Lesní spol. Ledeč n.S a.s.

6/ Návrh na žádost o dotace z programu „Obnova venkova“

8/ Odměňování zastupitelů dle platné přílohy č.37/2003

9/ Používání soukromého vozidla ke služebním účelům obce a výši stravného

Bere na vědomí:

4/ Zprávu z jednání mikroregionu Ledečsko

5/ Zimní údržbu vozovek a prostranství – odklízení sněhu

6/ Digitalizaci map

Pověřuje: starostu obce k přípravě podkladů a podání žádosti na dotace z programu ,, Obnova venkova“

V Bojišti dne 26.1.2011

Jan Cihlář – starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu