Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 19.3.2015

Usnesení č. 2/2015 ZO B o j i š t ě konané dne 19.3.2015 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, K. Cudlínová, O Holý, M. Roček, M. Urbanová, P. Vavřička, J. Peca

Ověřovatelé : O. Holý, K. Cudlínová

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

6/ Inventarizační zprávu za rok 2014

9/ Zveřejnění informací o volném bytě v KD

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Informace ze zasedání mikroregionu Ledečsko

7/ Závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014

8/ Nový zákon týkající se úpravy procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

10 / Plán kontrol jakosti pitné vody a protokol o analýze vzorků vody

11/ Záměr prodeje pozemků v k.ú. Veliká

Projednání VPP

Veřejné osvětlení Mstislavice

Svod povrchové vody v malém Bojišti

Vodoměry - výměna

V Bojišti dne: 19.3.2015 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu