Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 16. 2. 2011

USNESENÍ

Ze zasedání zastupitelstva obce Bojiště, konaného 16 .2. 2011

v 19.30 hodin v budově obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schvaluje :

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. 2. navržený program
  3. Schválení rozpočtu na r.2011
  4. Schválení správních poplatků na r 2011

– odvoz odpadu – 380 Kč osoba trvale hlášená

- 500 Kč- rekreační objekt,

- pes 70 Kč a kažký další 100 Kč

- voda 16 Kč / m3

  1. Žádost p.V. Urban o žádost územního plánu

Bere na vědomí :

- setkání starostů na zasedání mikroregionu Ledečsko, konaného v Ledči nad Sázavou dne 7. 2. 2001

- oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátoru

- dětské hřiště – oplocení

- informace ohledně sčítání obyvatel

- hlášení voda, odpady

- informace o jednání Veolia transport ve světlé n.S. 18. 2 .2011

Pověřuje :

- p. starostu o pořízení změny územního plánu na žádost p. V. Urbana

V Bojišti dne 16. 2. 2011 Jan Cihlář – starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu