Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.9 /2021


Usnesení č. 9/2021 ZO B o j i š t ě konané dne 20.12.2021

v budově obecního úřadu

od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček , F. Kluch,


Omluveni : R. Krátký , P. Vavřička


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: F. Kluch, M. Roček


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání Z O

4/ Plán inventur a inventurní komisi

5/ Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2022- běžné výdaje budou čerpány do výše 45% skutečných celkových výdajů dosažených v r. 2021.

- rozpočtové provizorium na 1-2/2022 dle pravidelZastupitelstvo bere na vědomí:


- Cenovou přílohu FCC Dačice a zavedení čárových kódů na odpadové nádoby

- rozpočtové opatření č7,8,9,10,11

- dohodu o provedení práce s p. Skalickou- vedení účetnictví obce

- informace ohledně odečtu vodoměrů

- stavy na bankovních účtech

V Bojišti 20.12.2021 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu