Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.9/2015

Usnesení č. 9/2015 ZO B o j i š t ě konané dne 21.12.2015 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, J. Peca, P. Vavřička, O. Holý

Omluveni: M. Roček,

Ověřovatelé: O. Holý, P. Vavřička

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

5/ Zápis z dílčího jednání přezkoumání hospodaření obce

6/ Rozpočtový výhled na r. 2017-2020

7/ Rozpočtové provizorium na r. 2016

8/ Zhotovení strategického plánu obce

Zastupitelstvo bere na vědomí:

4/ Informace z jednání mikroregiónu „Ledečsko“

8/ Možnost čerpání dotace na opravu místních komunikací- podání žádosti

- Dotace ROP - chodníky - podání žádosti

- Dotace z POV - podání žádosti

- Zimní údržba vozovek v obci

9/ Projektová dokumentace na vodovod. přípojky

- Geologický průzkum na posilují vodní zdroj

- Jednání o rozšíření hřbitova

- Práce na r.2016

V Bojišti dne: 21.12.2015 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu