Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.8/2021

Usnesení č. 8/2021 ZO B o j i š t ě konané dne 25.11.2021 v budově

obecního úřadu

od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček , P. Vavřička, F. Kluch, R. KrátkýZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: R. Krátký, O. Holý


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání Z O

4/ OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Platnost vyhlášky od 1.1.2021

5/ Vánoční balíčky pro seniory, mikulášské balíčky pro děti

6/ finanční dary pro Háta – Centrum denních služeb Barborka Ledeč nad Sázavou, Oblastní charitu Havlíčkův Brod.

7/ vydání záměru o prodeji a směně části pozemku p.č. 260/1 v k.ú. Veliká


Zastupitelstvo bere na vědomí:


7/ zaslání žádosti o dotaci na MMR- Podpora budování míst aktivního odpočinku-rekonstrukce nebo modernizace dětského hřiště.

8/ stav na bankovních účtech

- Informace o rozborech vody

- Diskuzi
V Bojišti 25.11.2021 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu