Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.7/2021

Usnesení č. 7/2021 ZO B o j i š t ě konané dne 14.10.2021


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček , P. Vavřička, F. Kluch, R. KrátkýZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: F. Kluch, P. Vavřička


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání Z O

4/ Podání žádosti o dotaci na MMR – modernizace a rekonstrukce dětského hřiště v Bojišti


- přípravu podkladů na podání žádosti o dotaci na MMR - podpora opravy místních komunikací
Zastupitelstvo bere na vědomí:


4/ Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce

- projednání návrhu vyhlášky o místním poplatku za odpady

- Program – rekonstrukce a přestavba veřejných budov ( bývalá škola)

- žádost o osazení dopravního značení na snížení rychlosti ve Veliké( Kocanda) – jednáno s odborem dopravy

- žádost na příspěvek Charity Havlíčkův Brod

- práce v obci – práce VPP

- stav na bankovních účtech

5/ Informace o rozborech vody

- Diskuzi
V Bojišti 14.10.2021 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu