Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.7/2020

Usnesení č. 7/2020 ZO B o j i š t ě konané dne 19.11.2020


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký P. VavřičkaZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: M. Roček, R. KrátkýZastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání ZO

4/ podání žádosti o dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku( výstavba dětského hřiště)

5/vydání záměru o prodeji části obecního pozemku a směně p.č. 260/1 v k.ú. Veliká.

- vánoční balíčky pro seniory, mikulášské balíčky pro děti


Zastupitelstvo bere na vědomí:


6/informace o průběhu opravy mostku

- Program POV úprava a oprava veřejného prostranství v obci

- rozpočtové opatření č.4,5,6,7

- vypracování chybějícího pasportu místních komunikací

- zrušení z důvodů nařízení vlády rozsvícení vánočního stromku pro veřejnost a mikulášskou nadílku

7/Informace o VPP

- přípravu na zimní údržbu -pořízení nářadí

-informace k rozboru pitné vody a výpočet kalkulace ceny vodného na r. 2021

- Stav na bankovních účtech

- Připomínky k diskuzi


V Bojišti 19.11.2020 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu