Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - usnesení ZO č.6/2020

Usnesení č. 6/2020 ZO B o j i š t ě konané dne 23.9.2020 v budově obecního úřadu


od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký P. VavřičkaZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: O. Holý, P. VavřičkaZastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání ZO

4/ smlouvu o dílo s firmou Tost cz. s.r.o. -oprava mostku v k.ú. Bojiště

- zajištění TDI na akci oprava mostku

5/ Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti – obec Bojiště – ČEZ Distribuce – přeložka vedení
Zastupitelstvo bere na vědomí:


6/ informace ohledně plánované výstavby díla ,,vodní plocha“ v k.ú. Bojiště

- POV oprava a úprava veřejného prostranství provede firma Unimont plus

- vyčištění obecní studny v Bojišti na návsi

- vyhlášení dotace – oprava místních komunikací

- informace o zhoršujícím se stavu Covid 19

- zakoupení a dodání dětských roušek dětem do 10let věku

7/ informace ohledně zajištění voleb do zastupitelstva kraje

- informace o rozboru vody z obecního vodovodu

- stav na bankovních účtech


V Bojišti 23.9.2020 starosta obce: Jan Cihlář


Zodpovídá: Správce Webu