Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.5/2021

Usnesení č. 5/2021 ZO B o j i š t ě konané dne 14.7.2021


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček , P. Vavřička, F. Kluch, R. KrátkýZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: F. Kluch, P. Vavřička


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání Z O

4/ Smlouvy o prodeji části pozemků v k.ú Bojiště.

- Vybudování vodní plochy v K.ú. Mstislavice, zadání vypracování studie a PD PVHS s.r.o. Pelhřimov.

- Nové podání žádosti o dotaci na MMR – dětské hřištěZastupitelstvo bere na vědomí:


4/ Dokončení stavby VO Mstislavice

5/ Podání žádosti o dotaci z POV na kraj Vysočina oprava MK Veliká

- PD sklad techniky

- zprávu o zdr. stavu p. účetní – řešení nástupce

- postup prací VPP

6/ Informace o rozboru vody, poruchovost ovládací klapky

- materiální pomoc SDH a ČSŽ pro Moravu postiženou tornádem

- Stav na bankovním účtu
V Bojišti 14.7.2021 starosta obce: Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu