Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.3/2021

Usnesení č. 3/2021 ZO B o j i š t ě konané dne 28.4.2021


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček P. Vavřička, F. Kluch


Omluven : R. Krátký


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: O. Holý, P. Vavřička


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání ZO

4/ Vydání záměru o prodeji části pozemku v k.ú Bojiště

5/ Podání žádosti o dotaci na POV

6/ Cenovou nabídku Firmy ELPO s.r.o. na výstavbu veřejného osvětlení ve Mstislavicích
Zastupitelstvo bere na vědomí:


7/ práce VPP- úklid obce po zimě

- rozpočtové opatření č. 1-3

- výběr poplatků za odvoz odpadů , poplatky za pronájem hrobů

-žádosti o připojení na obecní vodovod

-Stav na bankovních účtech
V Bojišti 28.4.2021 starosta obce Jan Cihlář


Zodpovídá: Správce Webu