Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.2/2021

Usnesení č. 2/2021 ZO B o j i š t ě konané dne 31.3.2021


v budově obecního úřadu od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček R. Krátký P. Vavřička, F. KluchZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: O. Holý, Fr. Kluch


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání ZO

4/ Inventarizační zprávu za r. 2020

5/ Rekonstrukci VO Mstislavice-

- žádost o dotaci na ošetření památné lípy

-zpracování strategického rozvojového dokumentu – MAS královská stezka o.p.s

- zpracování architektonické studie na opravu a rekonstrukci budovy bývalé školy


Zastupitelstvo bere na vědomí:


5/ Dokončení a předání díla ,,Oprava mostku v k.ú. Bojiště“

-dokončení položení obrubníků a opravy komunikace ve Veliké

-podání žádosti na kraj Vysočina - akceschopnost JSDH

- řešení výměny střešní krytiny na KD v Bojišti

- přípravu žádosti o dotace na POV

6/ Informace ohledně lesního hospodářství- nepořádek v lese po těžařské společnosti

- zvýšení ceny za odvoz a odstranění odpadu

- informace ohledně vzorků vody

V Bojišti 31.3.2021 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu