Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č.1/2021

Usnesení č. 1/2021 ZO B o j i š t ě konané dne 29.1.2021


v budově obecního úřadu od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček R. Krátký P. Vavřička


Omluven : F. Kluch


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: M. Roček , R. Krátký


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání ZO

4/ Rozpočet obce na r.2021

5/ Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2022-2026

6/poplatky za vodné dle výpočtu na r. 2021


Zastupitelstvo bere na vědomí:


6/ poplatky dle platných OZV

- průběh inventur za r. 2020

- Rozpočtové opatření č.11

- informace z jednání mikroregionu Ledečsko

-postoupení žádosti o provedení aktualizace BPEJ v k.ú. Mstislavice na Odbor půdní služby ústředí Státního poz. Úřadu

- Vyúčtování POV – podání závěrečné zprávy

- VO Mstislavice

7- stav na bankovních účtechRůzné:


7/ informace ohledně vody- odečty vodoměrů

- úklid sněhu v obci

- připomínky k diskuzi

V Bojišti 29.1.2021 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu