Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č. 6/2021

Usnesení č. 6/2021 ZO B o j i š t ě konané dne 2.9.2021


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček , P. Vavřička, F. Kluch, R. KrátkýZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: R. Krátký, M. Roček


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání Z O

4/ Smlouvu ČEZ distribuce o zřízení věcného břemene

5/ Strategii rozvoje obce Bojiště na r. 2021-2027Zastupitelstvo bere na vědomí:


6/ Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6

- přidělení dotace MŽP na ošetření památné lípy

- studii na adaptaci budovy bývalé školy

- podání žádosti o dotaci na MV – odborná příprava JSDH

-stížnost p. Kadlece a p. Císařové

- přípravu nové vyhlášky o odpadech

- přípravu voleb do poslanecké sněmovny

- práce v obci

-práce VPP

- práce účetní


7/ Návrhy a připomínky členů zastupitelstva - diskuzi

- Stav na bankovním účtuV Bojišti 2.9.2021 starosta obce Jan Cihlář


Zodpovídá: Správce Webu