Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č. 5/2020

Usnesení č. 5/2020 ZO B o j i š t ě konané dne 30.7.2020


v budově obecního úřadu


od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký P. VavřičkaZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: Fr. Kluch, R. KrátkýZastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání ZO

Zastupitelstvo bere na vědomí:


4/ informace z jednání mikroregionu Ledečsko

- Dotace z POV

- schválení dotace na opravu mostku

- jednání o opravě komunikace směr Kožlí

- informace z jednotlivých odborů o možnosti vybudování rybníka

- vyčištění obecní studny na návsi

- stav na bankovním účtu

5/ nabídku na vybudování parkourového hřiště

- diskuzi

V Bojišti 30.7.2020 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu