Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO č. 2/2016

Usnesení č. 2/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 28.1.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, O Holý, M. Roček, M. Urbanová, P. Vavřička, J. Peca

Omluveni: K. Cudlínová

Ověřovatelé : P. Vavřička, O. Holý

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

4/ Rozpočet pro r. 2016 bez výhrad

5) Památky místního významu

6) Výši místních poplatků dle platné vyhlášky

Poplatek za odběr vody zar.2015 ve výši 16,- Kč za 1m3

Podání žádosti o dotaci na agenturu ochrany přírody a krajiny na ošetření památné lípy u kostela

Zpracování a podání žádosti o dotace na opravu kapličky ve Mstislavicích

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

7/ Informace týkající se opravy chodníků- příliš přísná kritéria

Pasport komunikací

Pohledávky v poplatcích

Dětský karneval

Informace o dotacích pro JSDH – dotace na obnovu techniky a opravu zbrojnic.

Informace o jednání ve Světlé nad S. o cyklostezce Ledeč - Světlá

V Bojišti dne: 28.1.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu