Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO 3/2022

Usnesení č. 3/2022 ZO B o j i š t ě konané dne 21.4.2022


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček , R. Krátký , F . Kluch, P. VavřičkaZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: F . Kluch, P. Vavřička


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání Z O

4/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2021

5/ Závěrečný účet obce za r. 2021

6/ Účetní závěrku za r. 2021

7/ Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků s Městem Ledeč nad Sázavou

- Smlouvu s firmou Galileo Corporarion s.r. o. - internetové stránky obce

- Finanční dar farnosti Ledeč n.Sáz na opravu střechy kostela Sv. Vojtěcha v Bojišti

- Návrh cenové nabídky na opravu střechy KD od firmy Machstav s.r.o.


Zastupitelstvo bere na vědomí:


7/zrušení veřejnoprávní smlouvy č.2/07 z 14.3.2007 s Městem Ledeč n. Sáz.

dokončení opravy střechy kapličky ve Mstislavicích

- projektovou dokumentaci firmy Pvhs na výstavbu rybníka v k.ú Mstislavice

- informace z jednání s radou kraje Vysočina

- informace z jednání starostů obcí správního obvodu ORP Světlá n. Sáz.


8/ Různé – diskuse

- byly projednány možnosti ubytování uprchlíků- obec nemá vyhovující prostory dle požadavků , zásad a zákonů.

- jednáno o možnosti rozšíření kolumbária na hřbitově

-Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

- Zvýšený zájem o změnu ÚP

- 14.5.2022 KD Bojiště Blešák BEZPENĚZ

- 24.4.2022 Svatovojtěšská pouť, pouťová mše – sbírka na opravu střechy kostelaV Bojišti 21.4.2022 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu