Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO 1/2022

Usnesení č. 1/2022 ZO B o j i š t ě konané dne 31.1.2022 v budově


obecního úřadu


od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček , F. Kluch, R. Krátký , P. Vavřička


Omluveni : M. Roček


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: O. Holý, P. Vavřička


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání Z O

4/ Rozpočet obce na r. 2022

5/ Podání žádosti o dotaci - oprava střechy kapličky

- cenovou nabídku na PD firmy PVHS výstavba rybníku

- cenovou nabídku firma Machstav oprava střechy KD

6/ cenovou nabídku firmy PVHS na PD na výstavbu rybníka

- cenovou nabídku firmy Machstav na opravu střechy KD

- Poplatky za vodné dle výpočtu nar. 2022

- poplatky za odpad a psy dle platných OZV


Zastupitelstvo bere na vědomí:


6/ Informace o změně dodavatele el. energie

- rozpočtové opatření č.11,12 za r. 2021

7/ inventarizaci majetku

- informace o zimní údržbě

- stavy na bankovních účtech

V Bojišti 31.1.2022 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu