Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.9/2019

Usnesení č. 9/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 25.11.2019


v budově obecního úřadu


od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: P. Vavřička, Fr. Kluch


Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého a zasedání kontrolu usnesení

4/ Plán inventur za rok 2019

5/ Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku ze psů

6/ Příspěvek pro oblastní charitu Havlíčkův Brod, Háta o.p.s. Ledeč nad Sázavou

- vánoční balíčky pro seniory, mikulášské balíčky pro děti


Zastupitelstvo bere na vědomí:


6/ informace veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 2 územního plánu obce Bojiště

- rozsvícení vánočního stromku 7.12.2019

- přípravu a návrhy na rozpočet na r. 2020

- přípravu prací na r. 2020

- návrh na opravu a úpravu obecní budovy- bývalá škola.
V Bojišti dne: 25.112019 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu