Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.8/2019

Usnesení č. 8/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 31.10.2019


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: M. Roček, O. HolýZastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce

5/ Smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby - kabelové vedení Mstislavice,

ad 6/ Montáž dalšího měřiče rychlosti v obci u č.p. 45
Zastupitelstvo bere na vědomí:


ad 6/ opakované veřejné projednání upraveného návrhu Změny č.2 Územního plánu Bojiště v budově Měst. úřadu Světlá n.S. 25.11.2019

- novelizaci zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích

- Dokončenou opravu silnice Bojiště - Kouty POV

-dokončení opravy cesty k Jeřábkům a na Malém Bojišti

- Rozpočtové opatření č.4 a č.5

- posezení s důchodci- naplánováno na 16.11.2019

- dokončení opravy veř. osvětlení Bojiště


ad 7/ diskuzi

V Bojišti dne: 31.10.2019 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu