Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.8/2017

Usnesení č. 8/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 19.10.2017 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, O. Holý, M. Urbanová, P. Vavřička, M. Roček, K. Cudlínová

Omluveni: J. Peca

Ověřovatelé: K. Cudlínová, P. Vavřička

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

5/ Rozpočtové změny č.11

Zastupitelstvo bere na vědomí:

4/ - informace z jednání mikroregionu Ledečsko

6/ - Průběh stavebních prací

7/ - MAS seminář pro žadatele – IROP - DOPRAVA

- Kontrola Ministerstva vnitra – novelizace OZV

8/ - volby do PS parlamentu ČR

- audit 7.11.2017

- nové dotační výzvy MMR

- Stav na bankovních účtech

V Bojišti dne: 19.10.2017 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu