Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.7/2019

Usnesení č. 7/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 19.9.2019


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: Fr. Kluch, R. KrátkýZastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí:4/ Výsledky rozborů vody

5/ Postup prací v obci- opravy cest, oprava veř. osvětlení, výměnu rozvaděče,

6/ Příjem a čerpání dotací

Informace z veřejného projednání návrhu změny č.2 územního plánu obce Bojiště

zveřejnění upozornění ČEZ distribuce o okleštění stromoví

- informace ohledně projektu na instalaci nového el. vedení ve Mstislavicích plus vedení pro VO.

7/ Stav na bankovních účtech


V Bojišti dne: 19.9.2019 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu