Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - usnesení č.7/2018

Usnesení č. 7/2018 ZO B o j i š t ě konané dne 26.9.2018


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, P. Vavřička, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová

Omluven: J. Peca, O. Holý

Ověřovatelé: K. Cudlínová, P. Vavřička

Zapisovatel: M. SekotováZastupitelstvo schvaluje:


1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

4/ - dotace na elektrocentrálu z Kraje Vysočina

- dotace z Kraje Vysočina na pořízení dopravního automobilu pro SDHZastupitelstvo bere na vědomí:


4/ - kontrola dotace na akci -výstavba chodníků

- kontrola dotace na akci – výstavba zdroje na pitnou vodu

- změna územního plánu

- účelovou neinvestiční dotaci pro HZS

- rozpočtové opatření č. 6

- průběh zajišťování akce „Sraz rodáků“

- Průběh opravy silnice č.III/34742 v průtahu obce

- Přípravu voleb do zastupitelstva obce

- informace o přeložení el. nadzemního vedení ve Mstislavicích
V Bojišti dne: 26.9.2018 starosta obce
Zodpovídá: Správce Webu