Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.7/2016

Usnesení č. 7/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 25.8.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, O. Holý, P.Vavřička

Omluveni: K. Cudlínová, J. Peca,

Ověřovatelé: M. Urbanová, P. Vavřička

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

5/ Vypracování energetického auditu a auditora

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Kontrola ze SFRB

6/ Stavební práce

7/ Projednání OZV o ochraně nočního klidu

Zahájení prací na odvlhčení kapličky ve Mstislavicích

Informace ohledně posilujícího vrtu

Přípravu projektové dokumentace na výstavbu chodníků

- Problém s telefonním vedením- přeložení do země

- Platby za el. energii

- Zájezd na ,, Zahradu Čech‘‘

Stav na bankovním účtu

V Bojišti dne:25.8.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu