Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.7/2015

Usnesení č. 7/2015 ZO B o j i š t ě konané dne 22.10..2015 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, J. Peca, P. Vavřička, O. Holý

Ověřovatelé: P. Vavřička O. Holý

Zapisovatel: M. Urbanová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Rozpočtové změny č.6

Pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn

6/ Návrhy na pořízení změny územního plánu

7/ Schvaluje nabídku na nákup malé techniky na úklid v obci

Zastupitelstvo bere na vědomí:

5/ Nabídku na odkoupení lesního pozemku.

8/ Průběh prací v KD kuchyň

- Zápis z kontroly hygienické stanice o provozu veřejného vodovodu

- Prodloužení vodovodního řádu ve směru na ,,Malé Bojiště¨

- Úpravu prostranství u KD

- Vybudování chodníku ve směru na ,,Malé Bojiště‘‘

- Zprávu ohledně přípravy na vybudování vrtu na posílení vodního zdroje

9/ Informace z jednání s radou kraje Vysočina

Stav na bankovním účtu

- Informace o pracích VPP

- Dokončení autobusových čekáren

Zastupitelstvo pověřuje starostu:

dalším jednáním na zajištění nových zdrojů pitné vody

V Bojišti dne: 22.10.2015 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu