Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.6/2019

Usnesení č. 6/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 24.7.2019


v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček

Omluven: R. Krátký


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: Fr. Kluch, M. RočekZastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Kupní smlouvu s Městem Ledeč n.S. na koupi pozemku č. 2243/20v k.ú Ledeč n.S.

5/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IE-12-2006880/VB/001 Mstislavice, kabelové vedení nn.

- Instalaci měřičů rychlosti v obci
Zastupitelstvo bere na vědomí:


5/ Rozpočtové opatření č. 1,2,3

- oprava mostku na komunikaci směr Kouty – podání nové žádosti o dotaci


7/ Zhodnocení dětského dne

- Informace o pracích v obci

- stav na bankovním účtu

- stav vody ve vodojemu
V Bojišti dne: 24.7.2019 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu