Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.6/2016

Usnesení č. 6/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 7.7.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, O. Holý

Omluveni: K. Cudlínová, J. Peca, P. Vavřička

Ověřovatelé: M. Roček, O. Holý

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

4/ Na základě rozhodnutí o přidělení dotace udržování a obnova kulturního dědictví firmu Machstav s.r.o. Dobronín na akci oprava a odvlhčení kapličky ve Mstislavicích

5/ Výslednou zprávu o uplatňování územního plánu Bojiště v uplynulém období 10/2013 – 5/2016, která obsahuje zadání změny č.2 územního plánu Bojiště dle § 6 odst. 5 písm.e) a § 47 odst.5 stavebního zákona.

- Cenovou kalkulaci na zpracování změny č.2 ÚP Bojiště , právní stav pro vydání změnyč.2

- schvaluje pana Jana Cihláře na celé funkční období (2014-2018) jako určeného člena zastupitelstva pro spolupráci s úřadem územního plánování.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

6/ Výsledky veřejnoprávní kontroly Min.pro místní rozvoj

7/ Postup prací ohledně posilujícího vrtu pro obec Bojiště

Projekt na chodník

Nabídku na opravu místních komunikací

Zajištění dětského dne

Stav na bankovním účtu

V Bojišti dne: 7.7.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu