Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - usnesení č.6/2015

Usnesení č. 6/2015 ZO B o j i š t ě konané dne 10.9.2015 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, J. Peca, P. Vavřička, O. Holý

Ověřovatelé: K. Cudlínová, J. Peca

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Rozpočtové změny č.5

5/ Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci

7/ Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o ochraně nočního klidu

8/ přípravu a projektování napojení nových zdrojů pitné vody

- Oprava silnice Mstislavice – Kouty , navýšení metrů a celkové ceny

- Opravu a rekonstrukci kuchyně v KD

- Přípravu projektu na výstavbu skladu u KD

Zastupitelstvo bere na vědomí:

6/ Zápis z kontroly ministerstva vnitra odbor dozoru a kontroly

8/ Extrémní sucho v letních měsících – nedostatek pitné vody

9/ Stav na bankovním účtu

- Informace o pracích VPP

- Dokončení autobusových čekáren

- Výměnu dopravních značek

- Žádost na kraj Vysočina o dotace na sečení průjezdných úseků obcí

- Informace o nesvéprávné Kopelentové

- Pořádání zájezdu na zahradu Čech

Zastupitelstvo pověřuje starostu:

dalším jednáním na zajištění nových zdrojů pitné vody

přípravou a jednáním ohledně výstavby skladu u KD

V Bojišti dne: 10.9.2015 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu