Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.5/2019

Usnesení č. 5/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 25.6.2019 v budově


obecního úřadu od 19.00 hod




Přítomni: J. Cihlář, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , R. Krátký O. Holý

Omluven: M. Roček


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: O. Holý, R. Krátký



Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018

5/ Závěrečný účet obce za r. 2018

6/ Účetní závěrku za r. 2018

8/ Koupi části pozemku p.č. 2243/3 cesta k Jeřábkům





Zastupitelstvo bere na vědomí:


7/ Informace o průběhu plánované opravy mostku směr Kouty

8/ přípravu realizace pořízení měřiče rychlosti v obci

- průběh opravy silnice směr Kouty

- dohodu o provedení práce s ing. J. Urbanovou – vedení účetnictví obce

9/ Informace o pracích v obci

- stav na bankovním účtu

- dětský den








V Bojišti dne: 25.6.2019 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu