Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.5/2018

Usnesení č. 5/2018 ZO B o j i š t ě konané dne 12.7.2018


v budově obecního úřadu od 19.30 hod


Přítomni: J. Cihlář, O Holý,P. Vavřička, M. Roček, M.Urbanová, K. Cudlínová

Omluven: J. Peca,

Ověřovatelé: K. Cudlínová, P. Vavříčka

Zapisovatel: M. SekotováZastupitelstvo schvaluje:


1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

6/ Účast na elektronické dražbě na nemovitých věcech st. p. č.14 v k.ú. Bojiště, rodinný dům č.p.9.

7/ Schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup dopravního automobilu s přívěsem nákladním

- Smlouvu č. 08/208 - dodavatel Milan Čapek Výroba a servis hasičské techniky Sídliště Pražská 2898 Havlíčkův Brod, IČO: 66264553. Dodání nového požárního vozidla Ford Tranzit DA-L1Z s požárním nákladním přívěsem.
Zastupitelstvo bere na vědomí:


4/ Registraci dotace z MMR - na výstavbu chodníku

5/ Závěrečnou zprávu – výstavba vodních zdrojů pro obec Bojiště

7/- Protokoly o analýze vzorků vody ze všech vodních zdrojů a opatření KRHS.

- Rozpočtové opatření č. 4 a 5

8/- VPP – postup prací

- Zhodnocení dětského dne

- SDH Bojiště festival 21.7.2018 v prostorách u KD
Zastupitelstvo pověřuje starostu:

- dalším jednáním – dopravní automobil s přívěsem nákladním poskytovatelem dotací.V Bojišti dne: 12.7.2018 starosta obceZodpovídá: Správce Webu