Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.5/2015

Usnesení č. 5/2015 ZO B o j i š t ě konané dne 1.7.2015 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, J. Peca, P. Vavřička

Ověřovatelé: M. Roček, O. Holý

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání

6/ Průběh a program dětského dne

8/ Konání hudebního festivalu pořádaného SDH Bojiště

Nákup triček pro členy SDH se znakem obce

Zastupitelstvo bere na vědomí:

4/ Informace ze setkání starostů s náměstkyní ministra pro řízení sekce veřejné správy

5/ Informace z jednání Mikroregionu

7/ Postup prací v obci

8/ Opravu cesty ve Mstislavicích

Přezkoumání opatrovnictví

Výměna vodoměrů

Rozbor pitné vody

V Bojišti dne: 1.7.2015 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu