Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.4/2019


Usnesení č. 4/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 23.5.2019


v budově obecního úřadu od 19.00 hod
Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , O. Holý

Omluven: R. Krátký


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: František Kluch, Petr Vavřička
Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Projednání a podání žádosti o dotaci z POV na kraj Vysočina


Zastupitelstvo bere na vědomí:


4/ informace o změně č.2 územního plánu obce Bojiště

6/ Informace o jednání s městem Ledeč nad Sázavou o koupi části pozemku p.č.2243/3

- národní dotační zdroje- min. dopravy dotační titul zvyšování bezpečnosti- měřiče rychlosti v obci

- informace o jednání s. Ing. Wenigärtnerovou o sociálně právní ochraně dětí

- zprávu finančního a kontrolního výboru

- zakoupení techniky na údržbu zeleně

- výsledky rozborů vody

- informace o opravách bytu v KD

- informaci o přezkoumání hospodaření obce

- informace o stavu na bankovním účtu.V Bojišti dne: 23.5.2019 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu