Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.4/2018

Usnesení č. 4/2018 ZO B o j i š t ě konané dne 6.6.2018

v budově obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, O Holý,P. Vavřička, M. Roček,

Omluven: M.Urbanová, J. Peca, K. Cudlínová

Ověřovatelé: M. Roček, O. Holý

Zapisovatel: M. SekotováZastupitelstvo schvaluje:


1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

5/ Závěrečný účet obce za r. 2017 s výhradou

6/ Účetní závěrku za r. 2017

7/ Smlouvu o zřízení služebnosti – uložení kabelu pod chodníkem
Zastupitelstvo bere na vědomí:


7/ - Rozpočtové opatření č. 3

- Dokončení akce výstavba vodních zdrojů Melechov pro obec Bojiště

- Dokončení výstavby chodníku v obci

- Registraci akce Bojiště DA pro JSDH obce


8/ - Žádost o dotaci na Kraj Vysočina na technické vybavení jednotky PO

- Smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina na kulturní akci

- Průtah obcí

- VPP – postup prací

- Dětský den – projednání programu, zajištění občerstvení a obsluhy

- Čez distribuce zřízení speciální tel. linkyV Bojišti dne: 6.6.2018 starosta obceZodpovídá: Správce Webu