Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.4/2017

Usnesení č. 4/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 18.5.2017 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, O Holý, M. Urbanová, P. Vavřička, J. Peca, M. Roček

Omluveni: K. Cudlínová

Ověřovatelé: M. Urbanová, J. Peca

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

4/ Výběrové řízení a vybranou firmu na realizaci výstavby chodníků

Zastupitelstvo bere na vědomí:

5/ Oprava silnice III/34742

6/ Informace z mikroregiónu

- Informace z porady starostů

- čerpání dotací

7/ Rozbor vody

8/ Úklid a likvidace odpadů

V Bojišti dne: 18.5.2017 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu