Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.3/2020

Usnesení č. 3/2020 ZO B o j i š t ě konané dne 29.4.2020 v budově


obecního úřadu od 19.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký P. VavřičkaZapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: P. Vavřička, Fr. KluchZastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání ZO

4/ Závěrečný účet obce za r.2019

5/ Účetní závěrku za r.2019

6/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019Zastupitelstvo bere na vědomí:


7/ - ukončení pronájmu obecního bytu

- oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období dlouhotrvajícího sucha

- možnosti dotací z programu POV

- podepsání dohody s úřadem práce o poskytnutí příspěvku na VPP

- plánované práce - zpevnění meze ve Veliké, prohloubení příkopu

- sběr nebezpečného odpadu

- sběr velkoobjemového odpadu


8/ - informace krizového štábu – zrušení kulturních akcí

- informace o narovnání hranic pozemku

- informace ohledně vody

- diskuzi a dotazy
V Bojišti 29.4.2020 starosta obce Jan CihlářZodpovídá: Správce Webu