Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.3/2018

Usnesení č. 3/2018 ZO B o j i š t ě konané dne 18.12.2018 v budově obecního úřadu od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, R. Krátký, P. Vavřička, O. Holý, Fr. Kluch

Ověřovatelé: P. Vavřička, Fr.Kluch


Zapisovatel: M. SekotováZastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtové provizorium na 1-2/2019

5/ Dohody o provedení práce

Členům OZ používání soukromých vozidel ke služebním účelům obce, sazby a náhrady dle platné vyhlášky.

Změnu oběhu účetních dokladů – úprava limitu na 350 tis. Kč

Návrh střednědobého výhledu na r. 2021

6/ Příspěvek Oblastní charitě H. Brod

Zastupitelstvo bere na vědomí:


ad 5/-Rozpočtové opatření č. 9

- Čerpání rozpočtu za r. 2018

- Přípravu návrhu rozpočtu na r. 2019

- Informace ohledně zaslaných dotací z kraje Vysočina

- Provedení odečtu vodoměrů ke konci roku.

- Návštěvu seniorů s předvánočním přáním

- Zprávu o mikulášské nadílce pro děti

- Stav na bankovním účtu
V Bojišti dne: 18.12.2018 starosta obce Jan Cihlář


Zodpovídá: Správce Webu