Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.3/2018

Usnesení č. 3/2018 ZO B o j i š t ě konané dne 18.4.2018 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, P. Vavřička, O. Holý

Omluven: J. Peca,

Ověřovatelé: P. Vavřička, O. Holý

Zapisovatel: M. Urbanová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

5/ Pro vol. období 2018/-2022 stanovení 7 členů zastupitelstva obce

6/ opravu povrchu před kulturním domem

- Pořízení nové elektrocentrály s možností využití 50% dotace z Kr. Vysočina

Zastupitelstvo bere na vědomí:

4/Rozpočtové opatření č. 1a 2

6/ dokončení dešťové a splaškové kanalizace

- Dokončení akce – výstavba vodních zdrojů Melechov

- Vybudování nové přípojky veř. osvětlení , pořízení nových svítidel na osvětlení nového chodníku

- Dokončovací práce na chodníku

- Místo pasivního odpočinku

- Průběh sběru odpadů

7/ Vymáhání pohledávek – neplatiči

- Diskuse - různé

V Bojišti dne: 18.4.2018 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu