Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.3/2017

Usnesení č. 3/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 6.4.2017 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, O Holý, M. Urbanová, P. Vavřička, K. Cudlínová, J. Peca

Omluveni: M. Roček

Ověřovatelé: P. Vavřička, J. Peca

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

5/ Podání žádosti o dotace z POV na opravu místních komunikací

7/ Podání žádosti na Měst. úřad Ledeč n.s. na darování části pozemků pod komunikací k Jeřábkům do polí

8/ Zajištění pouti- technické zázemí pro účinkující

Zastupitelstvo bere na vědomí:

4/ Informace ze zasedání mikroregiónu

6/ Projednání opravy komunikace a výstavbu chodníku

9/ Dotace VPP

- Dotace na akceschopnost JSDH obce

- Projekt na záložní vrt v k.ú Mstislavice

- Rozpočtovou změnu-§5321

- Zjištění možnosti na čerpání dotací na zpomalovací radary v průjezdu obce.

10/ Různé - diskuse

V Bojišti dne: 7.4.2017 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu