Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.3/2016

Usnesení č. 3/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 10.3.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, O Holý, M. Roček, M. Urbanová, P. Vavřička, K. Cudlínová

Omluveni: J. Peca

Ověřovatelé: M. Roček, M. Urbanová

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

4/ Inventurní zprávu za rok 2015

5/ Žádost o poskytnutí dotací na opravu kapličky ve Mstislavicích

- Vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby chodníků v obci Bojiště- fy ing.Vohralík

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

5/ Žádost na příspěvek na ošetření památné lípy

- Žádost o dotaci na úřad práce

6/ Projednání kamenného propustku na místní komunikaci – nabídka projektové dokumentace fy PRIS

- Informaci o posílení vodního zdroje

- Audit firmy EKO KOM na zajištění zpětného odběru odpadu z obalů

- Výběr místních poplatků

V Bojišti dne: 10.3.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu