Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.2/2020

Usnesení č. 2/2020 ZO B o j i š t ě konané dne 18.3.2020


v budově obecního úřadu od 18.30 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký


Omluven : P. Vavřička


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: O. Holý, M. Roček,Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání a kontrolu usnesení

4/ Inventarizační zprávu za r. 2019

6/ Dodatek č. 17 ke smlouvě – pronájem lesů


Zastupitelstvo bere na vědomí:


ad5/ výsledky přezkoumání hospodaření obce za r.2019

- podání žádosti o dotace na VPP

- rozbory vody

- rozpočtové opatření č.1/2020

- jednání krizového štábu obce


V Bojišti dne: 18.3.2020 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu