Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.2/2019

Usnesení č. 2/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 6.3.2019


v budově obecního úřadu od 18.00 hod
Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , O. Holý

Ověřovatelé: F. Kluch, P. Vavřička

Omluveni: R.Krátký


Zapisovatel: M. UrbanováZastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Inventarizační zprávu za r. 2018

5/ Jednání o přidělení bytu č.1 v KD Bojiště

- žádost o dotaci na MMR ( oprava mostku v k.ú Bojiště), smlouvu o dílo

- podání žádosti na MěÚ Ledeč n.Sáz. - převedení části cesty na obec Bojiště

- podání žádosti o příspěvek na VPP

Zastupitelstvo bere na vědomí:


ad 5/- Rozpočtové opatření č. 1

- Geometrické zaměření cesty na malém Bojišti

- ukončení kontroly -výstavba chodníku v obci Bojiště, rozhodnutí o poskytnutí dotace

- informace o povolení k nakládání s podzemními vodami

ad 6/ informace z jednání ohledně cyklotrasy Ledeč n.S.- Světlá n.S.

- vymáhání pohledávek

- vypracování projektu na nové VO ve Mstislavicích

- Stav na bankovním účtu
V Bojišti dne: 6.3.2019 starosta obce Jan Cihlář


Zodpovídá: Správce Webu