Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.2/2018

Usnesení č. 2/2018 ZO B o j i š t ě konané dne 7.3.2018 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, P. Vavřička,

Omluven: J. Peca, O. Holý

Ověřovatelé: K. Cudlínová , M. Roček

Zapisovatel: M. Urbanová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Odsouhlasení inventurní zprávy za rok 2017

5/ Využití dotačních titulů Kraje Vysočina pro rok 2018

6/ Dotace z POV

Zastupitelstvo bere na vědomí:

6/ práce na akci vyhledávání a průzkum vodních zdrojů pro obec Bojiště

- Informace ohledně jízdních řádů

- Informace o kulturních akcích v obci

7/ - Stav na bankovních účtech

- Diskuse - různé

V Bojišti dne: 7.3.2018 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu